Oblasti rada

Pregled specijaliste pedijatra
Pregled dvoje i više dece iz iste porodice
Pedijatrijski kontrolni pregled
Pedijatrijski kontrolni pregled dvoje i više dece
Pregled u savetovalištu
Pregled u savetovalištu za drugo dete
Pedijatrijski pregled sa inhalacijom
Terapijska inhalacija
Pedijatrijski pregled sa aspiracijom
Terapijska aspiracija
Savetovalište sa UZ glave i kukova
Savetovalište sa UZ glave i kukova za drugo dete
Davanje infuzije
Davanje injekcija
Izlazak spec. na teren u gradu
Izlazak spec. na teren van grada
Pedijatrijski UZ glave
Pedijatrijski UZ kukova (UZ kukova beba)
Pedijatrijski UZ abdomena
UZ - eho srca dece
UZ pluća dece
Pregled spec. kardiologa
Kontrolni pregled kardiologa
Pregled spec. kardiologa sa eho-om
Expertiza interventnog kardiologa
Kard. mišljenje za operaciju (bez eho-a)
Kard. mišljene za operaciju (sa eho-om)
UZ srca
EKG
Kompletan kardiološki pregled + UZ srca dece
Kardiološki pregled + fizikalni pregled + EKG dece
EKG + očitavanje
UZ srca dece
Holter EKG
Holter TA (holter pritiska)
Pregled spec. hematologa
Kontrolni pregled hematologa
Pregled razmaza krvi
Pregled spec. dermatologa
Kontrolni pregled dermatologa
Pregled dermatologa sa dermoskopijom
Derm. intervencija - uklanjanje fibroma
Derm. intervencija - uklanjanje keratoza
Derm. intervencija - uklanjanje bradavica
Derm. intervencija - uklanjanje mladeža
Derm. intervencija - uklanjanje ateroma
Derm. intervencija - uklanjanje lipoma
Pregled spec. dermatologa + jedno testiranje
Pregled spec. dermatologa + dva testiranja
Pregled spec. interne medicine
Kontrolni pregled spec. interne medicine
Pregled spec. interne medicine sa UZ
Inter. mišljenje za operaciju (bez eho-a
Pregled spec. nefrologa
Kontrolni pregled nefrologa
Pregled spec. nefrologa sa UZ
Kontrolni pregled nefrologa sa UZ
Pregled spec. urologa
Kontrolni pregled urologa
Pregled sa UZ urotrakta, sa prostatom i rez. urinom
Pregled sa UZ skrotuma
Pregled sa UZ urotrakta, sa prostatom i rez. urinom i UZ skrotuma
Kontrolni pregled urologa sa UZ
Pregled spec. pulmologa
Kontrolni pregled pulmologa
Pregled pulmologa i spirometrija
Spirometrija
Pregled spec. pulmologa + jedno testiranje
Pregled spec. pulmologa + dva testiranja
Pregled spec. pulmologa + dva testiranja sa spirometrijom
Pregled pulmologa i bronh. test
Pregled spec. alergologa
Kontrolni pregled alergologa
Pregled spec. alergologa + jedno testiranje
Pregled spec. alergologa + dva testiranja
Kontrolni pregled alergologa sa testiranjem
Pregled spec. alergologa sa spirometrijom
Pregled spec. alergologa sa 1 test. i spirometrija
Pregled spec. alergologa sa 2 test. i spirometrija
Reumatološki pregled
Kontrolni reumatološki pregled
Imunološki pregled
Kontrolni imunološki pregled
Pregled spec. dečijeg i opšteg hirurga
Kontrolni pregled dečijeg i opšteg hirurga
Primarna hirurška obrada rane
Primarna hirurška obrada rane i ušivanje
Previjanje rane
Skidanje šavnog materijala
Uklanjanje gipsane imobilizacije
Adhezioliza prepucijuma (prevl. kožice)
Vađenje krpelja
Obrada granuloma pupka
Primarna hirurška obrada lakših opekotina
Incizija apscesa
Obrada i tretman dekubitusa
Hirurško uklanjanje potkožnih promena
Hir. lečenje bradavica - elektrokauterizacija
Hir. uklanjanje do dva mladeža u istoj regiji u lok. anesteziji
Biop. tumora kože bez određivanja granica
Lečenje uraslog nokta u lokalnoj anesteziji
Pregled spec. vaskularnog hirurga
Kontrolni pregled vaskularnog hirurga
Pregled spec. ortopeda
Kontrolni pregled ortopeda
UZ kukova beba
Pregled spec. ORL
Kontrolni pregled spec. ORL
Pregled spec. ORL sa ispiranjem ušiju
Terapijsko ispiranje ušiju
Pregled sa timpanometrijom
UZ štitne žlezde i pregled spec.
UZ štitne žlezde
UZ gornjeg abdomena
UZ donjeg abdomena
UZ gornjeg i donjeg abdomena
UZ urotrakta
UZ prepona
UZ pazušne jame
UZ ly. Nodusa vrata, paz. jama i prepona
UZ vrata
UZ dojki
UZ dojki reg. Ly. Nodusa
UZ dojki sa asp. Punkcijom cisti
UZ dojki sa aspirac. biop. i citologijom
UZ vođena core biopsija dojki
UZ vođena core biop. Ly. Nodus
Expertiza - rad. mišljenje mamografija
Expertiza - rad. mišljenje CT pregled
Doppler KS nogu
Doppler KS ruku
Doppler karotida i A. Vertebralis
Doppler KS glave
Doppler TCD - vertebro bazilarni sliv
Doppler TCD - Willisov šestougao
UZ mekih tkiva
UZ pregled sinusa
Pregled spec. endokrinologa
Kontrolni pregled endokrinologa
Kompletna procena (logoped, defektolog, psiholog)
Procena logopeda
Procena defektologa
Procena psihologa
Tretman logopeda
Tretman defektologa
Tretman psihologa
Tretman logoped + defektolog
Savetodavni rad psihologa
Pregled spec. neurologa
Kontrolni pregled neurologa
Pregled spec. neurologa sa UZ
Konsultativni pregled ginekologa
Ginekološki UZ pregled
Konsultativni pregled ginekologa sa UZ
Konsultativni pregled ginekologa. sa UZ + Papa + vs
Konsultativni pregled ginekologa sa UZ + Papa + vs + kolp.
Konsultativni pregled ginekologa sa kolposkopijom
Konsultativni pregled ginekologa sa kolposkopijom i UZ
Kolposkopija
Toaleta vagine
Ginekološka konsultacija
Mala konsultacija (kontrola)
Usluga uzimanja briseva
UZ utvrđivanje trudnoće
UZ pregled trudnice
UZ pregled trudnice na 3D i 4D UZ
Skrining i trim. na hrom. (prvi exp. UZ)
Pregled morfologije ploda u II trimestru
Folikulometrija
Biopsija prom. stid. usana vulve i vagine
Incizija i mars. Apscesa Bart. žlezde
Plasiranje spirale
Uklanjanje spirale
Pregled lekara opšte prakse
Kontrolni pregled lekara opšte prakse
Izlazak lekara opšte prakse na teren u gradu
Izlazak lekara opšte prakse na teren van grada
Izlazak na teren + injekcija
Izlazak na teren + infuzija
Pregled spec. gastroenterologa
Kontrolni pregled gastroenterologa
Pregled spec. gastroonkologa
Kontrolni pregled gastroonkologa
Gastroskopija sa anestezijom
Gastroskopija bez anestezije
Kolonoskopija sa anestezijom
Kolonoskopija bez anestezije
Gastroskopija+kolonoskopija sa anestezijom
Gastroskopija+kolonoskopija bez anestezije
Rektosigmoidoskopija sa anestezijom
Rektosigmoidoskopija bez anestezije
Pregled spec. onkologa
Kontrolni pregled onkologa
Pregled spec. onkologa sa aplikacijom terapije
Izdavanje lekova (onkologija)
Pregled. spec. fiz. med. i rehabilitacije
Kontrolni pregled spec. fiz. med. i rehabilitacije
Pregled spec. fiz. med. i rehab. sa kinezitejpingom
Pregled spec. reumatologa
Kontrolni pregled reumatologa
Pregled spec. psihijatra
Mišljenje psihijatra za smeštaj u dom za stara lica
Psihijatrijsko utvrđivanje testatorske sposobnosti
Pregled spec. sportske medicine
Kontrolni pregled spec. sportske medicine
Pregled spec. sportske medicine + EKG
Elektromiografski pregled
Dinamometrijski pregled
Paket - pregled spec. sportske medicine + elektromiografski pregled + dinamometrijski pregled
Pregled spec. struk. nutricioniste dijetetičara
Kontrolni pregled struk. nutricioniste dijetetičara
Konsultativni pregled genetičara
Savetovalište za nasledne bolesti dece i odraslih
Savetovalište za retke bolesti dece i odraslih
Planiranje porodice
Prenatalna dijagnostika
Tumačenje nalaza
Savetodavni rad pedijatra i genetičara
Tumačenje prenatalnih markera
Tumačenje nalaza amniocenteze
Tumačenje nalaza kordocenteze
Tumačenje nalaza kariotipa
Specijalistički pregled dece uzrasta od rođenja do 18 godina
Nasledne bolesti
Poremećaji metabolizma
Poremećaj ranog razvoja
Poremećaj razvoja govora
Smetnje u razvoju
Kašnjenje u razvoju
Autizam
Pervazivni razvojni poremećaji
Neurometaboličke bolesti
Nasledne neurološke i mišićne bolesti
Druge nasledne bolesti
Specijalistički pregled odraslih sa sumnjom na naslednu bolest
Specijalistički pregled odraslih sa rizikom naslednih bolesti
Mišljenje genetičara kod pripreme za vantelesnu oplodnju
Trudnice koje su uzimale ili uzimaju lekove u trudnoći
Trudnice sa dijabetesom i drugim hroničnim bolestima
Trudnice izložene štetnim agensima u trudnoći
Trudnice starije životne dobi 33 i više godina
Lorem ipsum
Lorem ipsum
Lorem ipsum
Lorem ipsum
Lorem ipsum
Lorem ipsum
BEST MEDICA

Akcije

Saznajte više

Ostalo


Značaj preventivnih ginekoloških pregleda

Dostupnost ginekoloških pregleda i efikasne dijagnostičke metode sa jedne strane, a oskudna simptomatologija većine ginekoloških bolesti učinili su da preventivni ginekološki pregledi budu neizostavni deo života svake žene.

Preventivni ginekološki pregled ubuhvata:

 • bimanuelni pregled genitalija i vidljivog dela grlića materice
 • ultrazvučni pregled - omogućava vizuelizaciju unutrašnjih reproduktivnih organa
 • PAPA bris - metoda za dijagnozu karcinoma grlića materice
 • vaginalni bris - dijagnostika lečenja infekcija

Konsultujte logopeda

Započinjanje rane stimulacije kod dece koja ne govore je od značajne važnosti. Stručno lice - logoped bavi se prevencijom, dijagnostikom i otklanjanjem poremećaja govora, jezika i glasa. Osnovni zadatak logopeda je da kroz individualne tretmane stručnim terapijskim metodama i postupcima, podstiče, ubrzava i pomaže u savladavanju različitih jezičkih poteškoća.

U našoj poliklinici nudimo vam:

 • procenu govorno-jezičkog razvoja, motoričkog i kongitivnog u saradnji sa timom stručnjaka (pedijatrom, psihologom i defektologom)
 • stimulaciju kod dece koja kasne u govorno-jezičkom razvoju - disfazija
 • dijagnostiku i tretman dece koja imaju poremećaj izgovora glasova - dislalija
 • pripremu dece za polazak u školu
 • prevenciju, dijagnostiku i tretman dece i odraslih sa poremećajem fluentnosti govora - mucanje
 • tretman dece sa smetnjama u savladavanju veštine čitanja i pisanja - disleksije i disgrafije
 • savetodavni rad sa roditeljima

Sistematski pregledi za predškolce

Deo pripreme za upis u osnovnu školu predstavlja i sistematski pregled koji je obavezan za svako dete. Cilj ovakvog pregleda jeste procena zdravstvenog stanja deteta i njegova zrelost za upis u prvi razred osnovne škole.
Nakon završenog sistematskog pregleda pedijatar daje potvrdu koja se prilaže za upis u prvi razred.

Sistematski pregled obuhvata:

 • kompletan pregled pedijatra
 • laboratorijske analize
 • pregled psihologa - po potrebi
 • pregled defektologa - po potrebi
 • pregled logopeda - po potrebi
 • vakcinacija