Naš tim

Pedijatrija


Spec. dr med. Jadranka Crnomarković Lunić

Specijalista pedijatrije, osnivač Poliklinike

Mr sc med dr Tatjana Radunović Gojković

Specijalista pedijatrije - neonatolog

Spec. dr med. Andrej Sergeev

Pedijatar, alergolog i klinički imunolog

Kardiologija


Spec. dr med. Draženka Todorović Medić

Specijalista pedijatrije, subspecijalista kardiologije

Spec. dr med. Snežana Bjelica

Specijalista interne medicine - kardiolog

Dr Anastazija Stojšić Milosavljević

Lekar interne medicine, subspecijalista kardiolog

Hematologija


Dr Jovanka Kolarović
Prof. dr Jovanka Kolarović

Specijalista pedijatrije - hematolog

Dermatologija


Nefrologija


Dr sci. med Maja Samardžić Lukić

Specijalista pedijatrije - nefrolog

Asist. dr Danilo Medin

Specijalista interne medicine - lekar na specijalizaciji iz nefrologije

Spec. dr med. Vladimir Sakač

Specijalista nefrologije

Spec. dr med. Ivana Budošan

Specijalista interne medicine - uže stručno područje nefrologija

Urologija


Spec. dr med. Mladen Popov

Specijalista urologije

Pulmologija


Dr Đurđevka Tenjović
Dr sci med. Đurđevka Tenjović

Specijalista pedijatar - pulmolog

Dr Dragan Veličković
Spec. dr med. Dragan Veličković

Specijalista interne medicine - lekar na specijalizaciji iz pulmologije

Prof. dr Miroslav Ilić

Specijalista interne medicine, subspecijalista pulmologije

Alergologija/imunologija


Doc. dr Borko Milanović
Doc. dr Borko Milanović

Specijalista alergologije i kliničke imunologije

Spec. dr med. Andrej Sergeev

Pedijatar, alergolog i klinički imunolog

Opšta medicina


Dr Jelena Horvat
Dr Jelena Horvat

Lekar opšte prakse

Spec. dr med. Natalija Bandurina

Doktor medicine, specijalista psihijatrije

Gastroenterologija


Dr Nemanja Petrović
Spec. dr med. Nemanja Petrović

Specijalista internističke onkologije, subspecijalista gastroenterohepatologije

Onkologija


Spec. dr med. Vladimir Vidović

Specijalista internističke onkologije

Fizikalna medicina i rehabilitacija


Prim. mr. Miroslav Nedeljković
Prim. mr. Miroslav Nedeljković

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Spec. dr med. Natali Qardan

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Reumatologija


Spec. dr med. Snežana Stojković

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije - subspecijalista reumatologije

Psiholog/logoped/defektolog


Defektolog logoped Jelena Petronić
Jelena Petronić

Diplomirani defektolog - logoped

Hirurgija


Prim. dr. sc. med. Branka Radojčić

Specijalista opšte hirurgije, specijalista dečje hirurgije

Doc. dr Jagoš Golubović

Specijalista neurohirurgije

Dr sci. med. Vladimir Marković

Specijalista opšte hirurgije, subspecijalista vaskularne hirurgije

Ortopedija


Spec. dr med. Mirko Obradović

Specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije

Spec. dr. med. Momčilo Mijović

Specijalista dečje hirurgije - ortopedije

ORL


Dr Natalia Topolska
Spec. dr med. Natalia Topolska
ORL

Specijalista otorinolaringologije

Dr Aleksandra Mihajlović
Spec. dr med. Aleksandra Mihajlović
ORL

Specijalista otorinolaringologije

Radiologija


Endokrinologija


Neurologija


Ginekologija


Dr Klara Birinji Milosavljević
Spec. dr med. Klara Birinji Milosavljević

Specijalista ginekologije i akušerstva

Psihijatrija


Sportska medicina


Nutricionista/dijetetičar


Željka Šoš

Specijalista strukovni nutricionista i dijetetičar

Genetika


Patologija


Prof. dr Dušan Lalošević

Specijalista patološke anatomije

Medicinske sestre


Anita Dakić
Anita Dakić

Ginekološko-akušerska medicinska sestra

Anja Damjanovski
Anja Damjanovski

Medicinska sestra - tehničar

Anđela Gajić
Anđela Gajić

Medicinska sestra - tehničar