Cenovnik

Pedijatrija


Pregled specijaliste pedijatra - 5.000,00 rsd
Pregled dvoje i više dece iz iste porodice - 7.000,00 rsd
Pedijatrijski kontrolni pregled (u 7 dana) - 3.300,00 rsd
Pedijatrijski kontrolni pregled dvoje i više dece (u 7 dana) - 4.300,00 rsd
Pregled u savetovalištu - 6.000,00 rsd
Pregled u savetovalištu za drugo dete - 5.000,00 rsd
Pedijatrijski pregled sa inhalacijom - 5.500,00 rsd
Terapijska inhalacija - 1.000,00 rsd
Pedijatrijski pregled sa aspiracijom - 6.000,00 rsd
Terapijska aspiracija - 1.500,00 rsd
Savetovalište sa UZ glave i kukova - 10.500,00 rsd
Savetovalište sa UZ glave i kukova za drugo dete - 8.700,00 rsd
Vakc. sa pregledom spec. pedijatra (+ cena vakcine) - 7.700,00 rsd
Lapisiranje pupka i pregled spec. pedijatra - 6.000,00 rsd
Davanje infuzije - 2.500,00 rsd
Davanje injekcija - 1.000,00 rsd
Izlazak spec. na teren u gradu - 8.300,00 rsd
Izlazak spec. na teren van grada - 12.000,00 rsd
Pedijatrijski UZ glave - 5.500,00 rsd
Pedijatrijski UZ kukova - 5.000,00 rsd
Pedijatrijski UZ abdomena - 5.000,00 rsd
UZ - eho srca dece - 6.000,00 rsd
UZ pluća dece - 6.000,00 rsd

Neonatologija


Pregled specijaliste neonatologa - 5.000,00 rsd
Kontrolni pregled neonatologa (u mesec dana) - 4.000,00 rsd
Pregled spec. neonatologa sa UZ - 6.500,00 rsd
Kontrolni pregled neonatologa sa UZ - 4.500,00 rsd

Kardiologija


Pregled spec. kardiologa - 5.000,00 rsd
Kontrolni pregled kardiologa (u mesec dana) - 3.000,00 rsd
Pregled spec. kardiologa sa eho-om - 7.300,00 rsd
Expertiza interventnog kardiologa - 6.000,00 rsd
Kard. mišljenje za operaciju (bez eho-a) - 5.000,00 rsd
Kard. mišljene za operaciju (sa eho-om) - 7.300,00 rsd
UZ srca - 4.500,00 rsd
EKG - 1.000,00 rsd
Kompletan kardiološki pregled + UZ srca dece - 6.600,00 rsd
Kardiološki pregled + fizikalni pregled + EKG dece - 4.500,00 rsd
EKG + očitavanje - 3.300,00 rsd
UZ srca dece - 4.500,00 rsd
Holter EKG - 4.500,00 rsd
Holter TA - 3.500,00 rsd

Hematologija


Pregled spec. hematologa - 6.000,00 rsd
Kontrolni pregled hematologa (u mesec dana) - 4.000,00 rsd
Pregled razmaza krvi - 2.000,00 rsd

Dermatologija


Pregled spec. dermatologa - 5.000,00 rsd
Kontrolni pregled dermatologa (u 7 dana) - 3.000,00 rsd
Pregled dermatologa sa dermoskopijom - 6.000,00 rsd
Derm. intervencija - uklanjanje fibroma - 7.300,00 rsd
Derm. intervencija - uklanjanje keratoza - 7.300,00 rsd
Derm. intervencija - uklanjanje bradavica - 7.300,00 rsd
Derm. intervencija - uklanjanje mladeža - 14.500,00 rsd
Derm. intervencija - uklanjanje ateroma - 14.500,00 rsd
Derm. intervencija - uklanjanje lipoma - 14.500,00 rsd
Pregled spec. dermatologa + jedno testiranje - 7.700,00 rsd
Pregled spec. dermatologa + dva testiranja - 9.300,00 rsd
Radiotal. uklanjanje kožnih promena - manja regija - 9.000,00 rsd
Radiotal. uklanjanje kožnih promena - veća regija - 15.500,00 rsd

Interna medicina


Pregled spec. interne medicine - 5.000,00 rsd
Kontrolni pregled spec. interne medicine - 3.300,00 rsd
Pregled spec. interne medicine sa UZ - 6.000,00 rsd
Inter. mišljenje za operaciju (bez eho-a) - 4.500,00 rsd

Nefrologija


Pregled spec. nefrologa - 5.500,00 rsd
Kontrolni pregled nefrologa (u mesec dana) - 4.000,00 rsd
Pregled spec. nefrologa sa UZ - 6.600,00 rsd
Kontrolni pregled nefrologa sa UZ - 4.400,00 rsd

Urologija


Pregled spec. urologa - 5.000,00 rsd
Kontrolni pregled urologa (u mesec dana) - 4.000,00 rsd
Pregled sa UZ urotrakta, prostatom i rez. urinom - 6.600,00 rsd
Pregled sa UZ skrotuma - 6.600,00 rsd
Pregled sa UZ urotrakta, prostatom, rez. urinom i UZ skrotuma - 8.800,00 rsd
Kontrolni pregled urologa sa UZ - 5.000,00 rsd
Plasiranje/uklanjanje katetera - 3.000,00 rsd

Pulmologija


Pregled spec. pulmologa - 5.500,00 rsd
Kontrolni pregled pulmologa - 4.000,00 rsd
Pregled pulmologa i spirometrija - 6.600,00 rsd
Spirometrija - 3.300,00 rsd
Pregled spec. pulmologa + jedno testiranje - 8.500,00 rsd
Pregled spec. pulmologa + dva testiranja - 9.700,00 rsd
Pregled spec. pulmologa + dva testiranja i spirometrija - 12.000,00 rsd
Pregled pulmologa i bronh. test - 8.500,00 rsd

Alergologija
reumatologija
imunologija


Pregled spec. alergologa - 5.000,00 rsd
Kontrolni pregled alergologa - 4.000,00 rsd
Pregled spec. alergologa + jedno testiranje - 8.300,00 rsd
Pregled spec. alergologa + dva testiranja - 9.400,00 rsd
Kontrolni pregled alergologa sa testiranjem - 5.500,00 rsd
Pregled spec. alergologa sa spirometrijom - 7.200,00 rsd
Pregled spec. alergologa sa 1 testiranjem i spirometrijom - 12.000,00 rsd
Pregled spec. alergologa sa 2 testiranja i spirometrijom - 13.500,00 rsd
Reumatološki pregled - 8.300,00 rsd
Kontrolni reumatološki pregled - 5.500,00 rsd
Imunološki pregled - 8.300,00 rsd
Kontrolni imunološki pregled - 5.500,00 rsd

Opšta/vaskularna hirurgija


Pregled spec. dečijeg i opšteg hirurga - 6.000,00 rsd
Kontrolni pregled spec. dečijeg i opšteg hirurga - 5.000,00 rsd
Primarna hirurška obrada rane - 7.000,00 rsd
Primarna hirurška obrada rane i ušivanje - 12.000,00 rsd
Previjanje rane - 2.000,00 rsd
Skidanje šavnog materijala - 3.000,00 rsd
Uklanjanje gipsane imobilizacije - 4.000,00 rsd
Adhezioliza prepucijuma (prevl. kožice) - 12.000,00 rsd
Vađenje krpelja - 6.000,00 rsd
Obrada granuloma pupka - 7.000,00 rsd
Primarna hirurška obrada lakših opekotina - 7.000,00 rsd
Incizija apscesa - 9.700,00 rsd
Obrada i tretman dekubitusa - 9.700,00 rsd
Hirurško uklanjanje potkožnih promena - 15.000,00 rsd
Hir. lečenje bradavica - elektrokauterizacija - 12.000,00 rsd
Hir. uklanjanje do dva mladeža u istoj regiji u lok. anesteziji - 14.500,00 rsd
Biop. tumora kože bez određivanja granica - 7.300,00 rsd
Lečenje uraslog nokta u lokalnoj anesteziji - 14.300,00 rsd
Pregled spec. vaskularnog hirurga - 5.000,00 rsd
Kontrolni pregled vaskularnog hirurga - 4.000,00 rsd
Radiotal. uklanj. kožnih promena - manja regija - 9.000,00 rsd
Radiotal. uklanj. kožnih promena - veća regija - 15.000,00 rsd
Pregled vaskularnog hirurga + Dopler - 7.000,00 rsd
Uklanjanje kapilara - 12.000,00 rsd
Anoskopija/rektoskopija - 6.000,00 rsd
Ligacija hemoroida - 12.000,00 rsd
Mala hirurška intervencija - 15.000,00 rsd

Ortopedija


Pregled spec. ortopeda - 5.500,00 rsd
Kontrolni pregled ortopeda (u mesec dana) - 4.000,00 rsd

ORL


Pregled spec. ORL - 5.000,00 rsd
Kontrolni pregled spec. ORL - 4.000,00 rsd
Pregled spec. ORL sa ispiranjem ušiju - 6.000,00 rsd
Terapijsko ispiranje ušiju - 2.000,00 rsd
Pregled sa timpanometrijom - 8.000,00 rsd

Radiologija (Ultrazvučna dijagnostika)


UZ štitne žlezde i pregled spec. - 5.000,00 rsd
UZ štitne žlezde - 4.000,00 rsd
UZ abdomena - 4.000,00 rsd
UZ male karlice - 4.000,00 rsd
UZ urotrakta - 4.000,00 rsd
UZ dojki i aksila - 5.000,00 rsd
UZ dojki sa punkcijom - 10.000,00 rsd
UZ dojki i reg. ly. nodusa (aksile, supra- i infraklavikularni ly. nodusi) - 6.500,00 rsd
UZ pljuvačnih žlezda - 4.000,00 rsd
UZ ly. nodusa cerviklane regije (vrat) - 4.300,00 rsd
UZ ly. nodusa pregib. regija (pazuh ili prepone) - 4.000,00 rsd
UZ ly. nodusa celog tela - 6.500,00 rsd
UZ mekih tkiva - 4.300,00 rsd
UZ koštano-zglobnog sistema (po zglobu) - 4.000,00 rsd
Doppler KS vrata (karotidne i verteb. a.) - 5.500,00 rsd
Doppler KS ruku - 6.500,00 rsd
Doppler arterija ili vena ruku - 5.000,00 rsd
Doppler KS nogu - 6.500,00 rsd
Doppler arterija ili vena nogu - 5.000,00 rsd
Doppler abdominalne aorte - 4.000,00 rsd
Doppler bubrežnih arterija - 4.000,00 rsd
Doppler sistema vene porte - 4.000,00 rsd
TCD KS glave - 4.000,00 rsd
Osnovni UZ sistematski muškarci (UZ abdomen, prostata, štitna žlezda) - 9.500,00 rsd
Srednji UZ sistematski muškarci (+ doppler karotida) - 11.700,00 rsd
Osnovni UZ sistematski žene (UZ abdomen, dojke, štitna žlezda) - 9.500,00 rsd
Srednji UZ sistematski žene (+ doppler karotida) - 11.700,00 rsd
Ekspertiza mamografije - 3.300,00 rsd
Ekspertiza CT pregleda (po regiji) - 5.500,00 rsd

Endokrinologija


Pregled spec. endokrinologa - 5.000,00 rsd
Kontrolni pregled endokrinologa (u mesec dana) - 3.000,00 rsd

Psiholog, Logoped, Defektolog


Procena logopeda - 3.800,00 rsd
Procena defektologa - 3.800,00 rsd
Procena psihologa (uzrast od 3 meseca do 3 godine) - 3.500,00 rsd
Procena psihologa (uzrast od 3 do 5 godina) - 4.000,00 rsd
Procena psihologa (uzrast od 6 do 15 godina) - 4.500,00 rsd
Tretman logopeda - 3.000,00 rsd
Tretman defektologa - 3.000,00 rsd
Tretman psihologa - 3.000,00 rsd
Tretman logoped + defektolog - 6.000,00 rsd
Savetodavni rad psihologa - 3.000,00 rsd

Neurologija (Neurohirurgija)


Pregled spec. neurologa - 5.000,00 rsd
Kontrolni pregled neurologa (u mesec dana) - 3.000,00 rsd
Pregled spec. neurologa sa UZ - 7.300,00 rsd
Pregled spec. neurohirurga - 5.500,00 rsd

Ginekologija


Konsultativni pregled ginekologa - 4.300,00 rsd
Ginekološki UZ pregled - 4.400,00 rsd
Konsultativni pregled ginekologa sa UZ - 6.600,00 rsd
Konsultativni pregled ginekologa sa UZ + Papa + VS - 8.800,00 rsd
Konsultativni pregled ginekologa sa UZ + Papa + VS + kolp. - 12.000,00 rsd
Konsultativni pregled ginekologa sa kolposkopijom - 7.200,00 rsd
Konsultativni pregled ginekologa sa kolposkopijom i UZ - 9.700,00 rsd
Kolposkopija - 4.300,00 rsd
Toaleta vagine - 2.000,00 rsd
Ginekološka konsultacija - 3.800,00 rsd
Mala konsultacija (kontrola) - 2.700,00 rsd
Usluga uzimanja briseva - 1.000,00 rsd
UZ utvrđivanje trudnoće - 5.000,00 rsd
UZ pregled trudnice - 5.500,00 rsd
UZ pregled trudnice na 3D i 4D UZ - 7.000,00 rsd
Skrining i trim. na hrom. (prvi exp. UZ/double test) - 8.300,00 rsd
Pregled morfologije ploda u II trimestru (drugi exp. UZ) - 8.300,00 rsd
Folikulometrija - 3.000,00 rsd
Biopsija prom. stid. usana - vulve i vagine - 14.500,00 rsd
Incizija i mars. Apscesa Bart. žlezde - 31.500,00 rsd
Plasiranje spirale sa UZ - 9.000,00 rsd
Uklanjanje spirale - 4.000,00 rsd
Postavljanje pesara - 5.500,00 rsd
Uklanjanje pesara - 4.000,00 rsd

Opšta praksa


Pregled lekara opšte prakse - 3.700,00 rsd
Kontrolni pregled lekara opšte prakse - 3.000,00 rsd
Izlazak lekara opšte prakse na teren u gradu - 6.600,00 rsd
Izlazak lekara opšte prakse na teren van grada - 10.500,00 rsd
Izlazak na teren + injekcija - 7.300,00 rsd
Izlazak na teren + infuzija - 8.300,00 rsd
Pregled lekara opšte prakse + ispiranje ušiju - 5.000,00 rsd

Gastroenterohepatologija


Pregled spec. gastroenterologa - 5.500,00 rsd
Kontrolni pregled gastroenterologa - 4.000,00 rsd
Pregled spec. gastroonkologa - 7.700,00 rsd
Kontrolni pregled gastroonkologa - 5.000,00 rsd
Gastroskopija sa anestezijom - 18.700,00 rsd
Gastroskopija bez anestezije - 12.200,00 rsd
Kolonoskopija sa anestezijom - 23.100,00 rsd
Kolonoskopija bez anestezije - 16.500,00 rsd
Gastroskopija + kolonoskopija sa anestezijom - 36.300,00 rsd
Gastroskopija + kolonoskopija bez anestezije - 28.600,00 rsd
Rektosigmoidoskopija sa anestezijom - 16.500,00 rsd
Rektosigmoidoskopija bez anestezije - 10.000,00 rsd

Onkologija


Pregled spec. onkologa - 7.200,00 rsd
Kontrolni pregled onkologa - 5.000,00 rsd
Pregled spec. onkologa sa aplikacijom terapije - 27.500,00 rsd
Izdavanje lekova (onkologija) - 11.000,00 rsd

Fizikalna medicina


Pregled. spec. fiz. med. i rehabilitacije - 5.000,00 rsd
Kontrolni pregled spec. fiz. med. i rehabilitacije - 4.000,00 rsd
Pregled spec. fiz. med. i rehab. sa kinezitejpingom - 6.000,00 rsd

Reumatologija


Pregled spec. reumatologa - 5.000,00 rsd
Kontrolni pregled reumatologa - 4.000,00 rsd

Psihijatrija


Pregled spec. psihijatra - 6.000,00 rsd
Mišljenje psihijatra za smeštaj u dom za stara lica - 6.000,00 rsd
Psihijatrijsko utvrđivanje testatorske sposobnosti - 13.000,00 rsd

Sportska medicina


Pregled spec. sportske medicine - 5.000,00 rsd
Kontrolni pregled spec. sportske medicine - 4.000,00 rsd
Pregled spec. sportske medicine + EKG - 5.500,00 rsd
Elektromiografski pregled - 6.600,00 rsd
Dinamometrijski pregled - 6.600,00 rsd
Paket - pregled spec. sportske medicine + elektromiografski pregled + dinamometrijski pregled - 8.300,00 rsd

Nutricionista
dijetetičar


Pregled spec. struk. nutricioniste dijetetičara - 5.000,00 rsd
Kontrolni pregled struk. nutricioniste dijetetičara - 2.500,00 rsd

Genetika


Pregled spec. genetičara - 6.600,00 rsd
Kontrola genetičara - 5.000,00 rsd
Amniocenteza - 20.000,00 rsd

Estetska medicina


Hijalur. filer 1 ml – Restylane, Belotero - 29.500,00 rsd
Hijalur. filer 0,6 ml - Belotero - 17.100,00 rsd
Botox - 1 regija - 14.200,00 rsd
Botox - 2 regije - 23.600,00 rsd
Botox - 3 regije - 29.500,00 rsd
Botox za pojačano znojenje - 39.600,00 rsd
Mezoterapija lica - Revitacare - 8.800,00 rsd
Mezoterapija lica i vrata - Revitacare - 16.500,00 rsd
Mezoterapija lica, vrata i dekoltea - 22.000,00 rsd
Hemijski piling glikolnom kis. - Neostrata - 7.700,00 rsd
Hemijski piling retinolom - Neostrata - 8.500,00 rsd
Biorevitalizacija lica - Jalupro - 11.000,00 rsd
Biorevitalizacija lica – Jalupro HMW - 15.400,00 rsd
Jalupro Super Hydro - 27.200,00 rsd
Restylane vital - 23.100,00 rsd
Lipoliza - 1 regija - 8.800,00 rsd
PRP lica/kose (Regen Lab, Cellenis Epruveta) - 29.500,00 rsd
Cellular Matrix (Regen Lab) PRP sa hijaluronom - 35.500,00 rsd
Profhilo - 35.200,00 rsd
Belotero Revive tretman PRP - 23.100,00 rsd
Pregled anesteziologa - 10.000,00 rsd

Laboratorija


Uslužno vađenje krvi - 600,00 rsd
Laboratorijske analize - 1.000,00 rsd
PH analiza - 3.300,00 rsd
Biohemijski pregled urina - 550,00 rsd
CRP - 550,00 rsd
KKS - 550,00 rsd
Brzi test urin - 300,00 rsd
Brzi test ROTA ADENO virus - 1.500,00 rsd
Brzi test RSV - 1.700,00 rsd
Brzi test STREPTOKOK A - 600,00 rsd

Sistematski pregledi


Srednji sistematski pregled za žene - 26.000,00 rsd
Veliki sistematski pregled za muškarce - 27.000,00 rsd
VIP sistematski žene - 46.000,00 rsd
VIP sistematski muškarci - 47.000,00 rsd
Mali sistematski za muškarce - 15.000,00 rsd
Srednji UZ sistematski žene (+ doppler karotida) - 12.000,00 rsd

BEST MEDICA POLIKLINIKA

Vaša dobrobit i zdravlje su na prvom mestu

Medicinsko osoblje

Dočekaće vas najljubaznije medicinske sestre i tehničari.

Pregledi

Pregledi se obavljaju u prijatnim, klimatizovanim prostorijama.

Kvalifikovani lekari

Svi naši lekari, zajedno, imaju 300 godina radnog iskustva.

Savremena oprema

BESTMEDICA poliklinika je opremljena najsavremenijom opremom.