Cenovnik

Pregled specijaliste pedijatra - 4.500,00 rsd
Pregled dvoje i više dece iz iste porodice - 6.500,00 rsd
Pedijatrijski kontrolni pregled - 3.000,00 rsd
Pedijatrijski kontrolni pregled dvoje i više dece - 3.900,00 rsd
Pregled u savetovalištu - 5.500,00 rsd
Pregled u savetovalištu za drugo dete - 4.500,00 rsd
Pedijatrijski pregled sa inhalacijom - 5.000,00 rsd
Terapijska inhalacija - 700,00 rsd
Pedijatrijski pregled sa aspiracijom - 5.000,00 rsd
Terapijska aspiracija - 700,00 rsd
Savetovalište sa UZ glave i kukova - 9.900,00 rsd
Savetovalište sa UZ glave i kukova za drugo dete - 7.900,00 rsd
Lapisiranje pupka i pregled spec. pedijatra - 5.500,00 rsd
Davanje infuzije - 1.700,00 rsd
Davanje injekcija - 1.700,00 rsd
Izlazak spec. na teren u gradu - 7.500,00 rsd
Izlazak spec. na teren van grada - 11.000,00 rsd
Pedijatrijski UZ glave - 5.000,00 rsd
Pedijatrijski UZ kukova (UZ kukova beba) - 4.500,00 rsd
Pedijatrijski UZ abdomena - 4.500,00 rsd
UZ - eho srca dece - 4.500,00 rsd
UZ pluća dece - 4.500,00 rsd
Pregled spec. kardiologa - 4.500,00 rsd
Kontrolni pregled kardiologa - 2.800,00 rsd
Pregled spec. kardiologa sa eho-om - 6.600,00 rsd
Expertiza interventnog kardiologa - 5.500,00 rsd
Kard. mišljenje za operaciju (bez eho-a) - 4.400,00 rsd
Kard. mišljene za operaciju (sa eho-om) - 6.600,00 rsd
UZ srca - 3.900,00 rsd
EKG - 1.100,00 rsd
Kompletan kardiološki pregled + UZ srca dece - 6.000,00 rsd
Kardiološki pregled + fizikalni pregled + EKG dece - 4.000,00 rsd
EKG + očitavanje - 3.000,00 rsd
UZ srca dece - 4.000,00 rsd
Holter EKG - 4.000,00 rsd
Holter TA - 3.000,00 rsd
Pregled spec. hematologa - 4.500,00 rsd
Kontrolni pregled hematologa - 3.000,00 rsd
Pregled razmaza krvi - 1.200,00 rsd
Pregled spec. dermatologa - 4.400,00 rsd
Kontrolni pregled dermatologa - 2.800,00 rsd
Pregled dermatologa sa dermoskopijom - 5.500,00 rsd
Derm. intervencija - uklanjanje fibroma - 6.600,00 rsd
Derm. intervencija - uklanjanje keratoza - 6.600,00 rsd
Derm. intervencija - uklanjanje bradavica - 6.600,00 rsd
Derm. intervencija - uklanjanje mladeža - 13.200,00 rsd
Derm. intervencija - uklanjanje ateroma - 13.200,00 rsd
Derm. intervencija - uklanjanje lipoma - 13.200,00 rsd
Pregled spec. dermatologa + jedno testiranje - 7.000,00 rsd
Pregled spec. dermatologa + dva testiranja - 8.500,00 rsd
Pregled spec. interne medicine - 4.500,00 rsd
Kontrolni pregled spec. interne medicine - 3.000,00 rsd
Pregled spec. interne medicine sa UZ - 5.400,00 rsd
Inter. mišljenje za operaciju (bez eho-a) - 3.900,00 rsd
Pregled spec. nefrologa - 5.000,00 rsd
Kontrolni pregled nefrologa - 3.000,00 rsd
Pregled spec. nefrologa sa UZ - 6.000,00 rsd
Kontrolni pregled nefrologa sa UZ - 4.000,00 rsd
Pregled spec. urologa - 4.400,00 rsd
Kontrolni pregled urologa - 3.000,00 rsd
Pregled sa UZ urotrakta, sa prostatom i rez. urinom - 6.000,00 rsd
Pregled sa UZ skrotuma - 6.000,00 rsd
Pregled sa UZ urotrakta, sa prostatom i rez. urinom i UZ skrotuma - 8.000,00 rsd
Kontrolni pregled urologa sa UZ - 4.000,00 rsd
Pregled spec. pulmologa - 5.000,00 rsd
Kontrolni pregled pulmologa - 3.000,00 rsd
Pregled pulmologa i spirometrija - 6.000,00 rsd
Spirometrija - 3.000,00 rsd
Pregled spec. pulmologa + jedno testiranje - 7.700,00 rsd
Pregled spec. pulmologa + dva testiranja - 8.800,00 rsd
Alerg nut. i inhal. alerg. Pulmo. i spiro. - 11.000,00 rsd
Pregled pulmologa i bronh. test - 7.700,00 rsd
Pregled spec. alergologa - 4.500,00 rsd
Kontrolni pregled alergologa - 3.500,00 rsd
Pregled spec. alergologa + jedno testiranje - 7.000,00 rsd
Pregled spec. alergologa + dva testiranja - 8.500,00 rsd
Kontrolni pregled alergologa sa testiranjem - 5.000,00 rsd
Pregled spec. alergologa sa spirometrijom - 6.500,00 rsd
Pregled spec. alergologa sa 1 testiranjem i spirometrijom - 10.500,00 rsd
Pregled spec. alergologa sa 2 testiranja i spirometrijom - 12.000,00 rsd
Reumatološki pregled - 7.500,00 rsd
Kontrolni reumatološki pregled - 5.000,00 rsd
Imunološki pregled - 7.500,00 rsd
Kontrolni imunološki pregled - 5.000,00 rsd
Pregled spec. dečijeg i opšteg hirurga - 5.500,00 rsd
Kontrolni pregled spec. dečijeg i opšteg hirurga - 4.500,00 rsd
Primarna hirurška obrada rane - 6.500,00 rsd
Primarna hirurška obrada rane i ušivanje - 11.000,00 rsd
Previjanje rane - 1.700,00 rsd
Skidanje šavnog materijala - 3.500,00 rsd
Uklanjanje gipsane imobilizacije - 3.500,00 rsd
Adhezioliza prepucijuma (prevl. kožice) - 11.000,00 rsd
Vađenje krpelja - 5.500,00 rsd
Obrada granuloma pupka - 6.500,00 rsd
Primarna hirurška obrada lakših opekotina - 6.500,00 rsd
Incizija apscesa - 8.800,00 rsd
Obrada i tretman dekubitusa - 8.800,00 rsd
Hirurško uklanjanje potkožnih promena - 13.500,00 rsd
Hir. lečenje bradavica - elektrokauterizacija - 11.000,00 rsd
Hir. uklanjanje do dva mladeža u istoj regiji u lok. anesteziji - 13.000,00 rsd
Biop. tumora kože bez određivanja granica - 6.600,00 rsd
Lečenje uraslog nokta u lokalnoj anesteziji - 13.000,00 rsd
Pregled spec. vaskularnog hirurga - 4.500,00 rsd
Kontrolni pregled vaskularnog hirurga - 3.000,00 rsd
Pregled spec. ortopeda - 5.000,00 rsd
Kontrolni pregled ortopeda - 3.500,00 rsd
Pregled spec. ORL - 4.500,00 rsd
Kontrolni pregled spec. ORL - 2.500,00 rsd
Pregled spec. ORL sa ispiranjem ušiju - 5.000,00 rsd
Terapijsko ispiranje ušiju - 1.700,00 rsd
Pregled sa timpanometrijom - 7.700,00 rsd
UZ štitne žlezde i pregled spec. - 4.400,00 rsd
UZ štitne žlezde - 3.300,00 rsd
UZ gornjeg abdomena - 3.500,00 rsd
UZ donjeg abdomena - 2.500,00 rsd
UZ gornjeg i donjeg abdomena - 4.500,00 rsd
UZ urotrakta - 3.900,00 rsd
UZ prepona - 3.500,00 rsd
UZ pazušnih jama - 3.500,00 rsd
UZ ly. Nodusa vrata, paz. jama i prepona - 5.000,00 rsd
UZ vrata - 3.900,00 rsd
UZ dojki - 4.500,00 rsd
UZ dojki i reg. Ly. Nodusa - 5.300,00 rsd
UZ dojki sa asp. punkcijom cisti - 6.100,00 rsd
UZ dojki sa aspirac. biop. i citologijom - 7.700,00 rsd
UZ vođena core biopsija dojki - 13.200,00 rsd
UZ vođena core biop. Ly. Nodus - 11.000,00 rsd
Expertiza - rad. mišljenje mamografija - 2.800,00 rsd
Expertiza - rad. mišljenje CT pregled - 5.000,00 rsd
Doppler KS nogu - 4.500,00 rsd
Doppler KS ruku - 4.500,00 rsd
Doppler karotida i A. Vertebralis - 5.000,00 rsd
Doppler KS glave - 3.900,00 rsd
Doppler TCD - vertebro bazilarni sliv - 2.500,00 rsd
Doppler TCD - Willisov šestougao - 2.500,00 rsd
UZ mekih tkiva - 3.900,00 rsd
UZ pregled sinusa - 5.200,00 rsd
Pregled spec. endokrinologa - 4.500,00 rsd
Kontrolni pregled endokrinologa - 2.800,00 rsd
Kompletna procena (logoped, defektolog, psiholog) - 6.000,00 rsd
Procena logopeda - 3.500,00 rsd
Procena defektologa - 3.500,00 rsd
Procena psihologa - 3.500,00 rsd
Tretman logopeda - 2.800,00 rsd
Tretman defektologa - 2.800,00 rsd
Tretman psihologa - 2.800,00 rsd
Tretman logoped + defektolog - 5.500,00 rsd
Savetodavni rad psihologa - 2.500,00 rsd
Pregled spec. neurologa - 4.500,00 rsd
Kontrolni pregled neurologa - 2.800,00 rsd
Pregled spec. neurologa sa UZ - 6.600,00 rsd
Pregled spec. neurohirurga - 5.000,00 rsd
Konsultativni pregled ginekologa - 3.900,00 rsd
Ginekološki UZ pregled - 4.000,00 rsd
Konsultativni pregled ginekologa sa UZ - 6.000,00 rsd
Konsultativni pregled ginekologa sa UZ + Papa + VS - 8.000,00 rsd
Konsultativni pregled ginekologa sa UZ + Papa + VS + kolp. - 11.000,00 rsd
Konsultativni pregled ginekologa sa kolposkopijom - 6.500,00 rsd
Konsultativni pregled ginekologa sa kolposkopijom i UZ - 8.800,00 rsd
Kolposkopija - 3.900,00 rsd
Toaleta vagine - 1.700,00 rsd
Ginekološka konsultacija - 3.500,00 rsd
Mala konsultacija (kontrola) - 2.500,00 rsd
Usluga uzimanja briseva - 900,00 rsd
UZ utvrđivanje trudnoće - 4.500,00 rsd
UZ pregled trudnice - 5.500,00 rsd
UZ pregled trudnice na 3D i 4D UZ - 6.500,00 rsd
Skrining i trim. na hrom. (prvi exp. UZ) - 7.500,00 rsd
Pregled morfologije ploda u II trimestru - 7.500,00 rsd
Folikulometrija - 2.500,00 rsd
Biopsija prom. stid. usana - vulve i vagine - 13.200,00 rsd
Incizija i mars. Apscesa Bart. žlezde - 28.600,00 rsd
Plasiranje spirale - 3.900,00 rsd
Uklanjanje spirale - 3.500,00 rsd
Pregled lekara opšte prakse - 3.500,00 rsd
Kontrolni pregled lekara opšte prakse - 2.800,00 rsd
Izlazak lekara opšte prakse na teren u gradu - 6.000,00 rsd
Izlazak lekara opšte prakse na teren van grada - 9.500,00 rsd
Izlazak na teren + injekcija - 6.500,00 rsd
Izlazak na teren + infuzija - 7.500,00 rsd
Pregled spec. gastroenterologa - 5.000,00 rsd
Kontrolni pregled gastroenterologa - 3.500,00 rsd
Pregled spec. gastroonkologa - 7.000,00 rsd
Kontrolni pregled gastroonkologa - 4.500,00 rsd
Gastroskopija sa anestezijom - 18.700,00 rsd
Gastroskopija bez anestezije - 12.200,00 rsd
Kolonoskopija sa anestezijom - 23.100,00 rsd
Kolonoskopija bez anestezije - 16.500,00 rsd
Gastroskopija + kolonoskopija sa anestezijom - 36.300,00 rsd
Gastroskopija + kolonoskopija bez anestezije - 28.600,00 rsd
Rektosigmoidoskopija sa anestezijom - 16.500,00 rsd
Rektosigmoidoskopija bez anestezije - 10.000,00 rsd
Pregled spec. onkologa - 6.500,00 rsd
Kontrolni pregled onkologa - 4.500,00 rsd
Pregled spec. onkologa sa aplikacijom terapije - 25.000,00 rsd
Izdavanje lekova (onkologija) - 10.000,00 rsd
Pregled. spec. fiz. med. i rehabilitacije - 4.500,00 rsd
Kontrolni pregled spec. fiz. med. i rehabilitacije - 3.500,00 rsd
Pregled spec. fiz. med. i rehab. sa kinezitejpingom - 5.500,00 rsd
Pregled spec. reumatologa - 4.500,00 rsd
Kontrolni pregled reumatologa - 3.500,00 rsd
Pregled spec. psihijatra - 4.500,00 rsd
Mišljenje psihijatra za smeštaj u dom za stara lica - 5.500,00 rsd
Psihijatrijsko utvrđivanje testatorske sposobnosti - 12.000,00 rsd
Pregled spec. sportske medicine - 4.500,00 rsd
Kontrolni pregled spec. sportske medicine - 3.000,00 rsd
Pregled spec. sportske medicine + EKG - 5.000,00 rsd
Elektromiografski pregled - 6.000,00 rsd
Dinamometrijski pregled - 6.000,00 rsd
Paket - pregled spec. sportske medicine + elektromiografski pregled + dinamometrijski pregled - 7.500,00 rsd
Pregled spec. struk. nutricioniste dijetetičara - 4.500,00 rsd
Kontrolni pregled struk. nutricioniste dijetetičara - 2.250,00 rsd
Konsultativni pregled genetičara - 6.000,00 rsd
Savetovalište za nasledne bolesti dece i odraslih - 6.000,00 rsd
Savetovalište za retke bolesti dece i odraslih - 6.000,00 rsd
Planiranje porodice - 6.000,00 rsd
Prenatalna dijagnostika - 6.000,00 rsd
Tumačenje nalaza - 6.000,00 rsd
Savetodavni rad pedijatra i genetičara - 6.000,00 rsd
Tumačenje prenatalnih markera - 6.000,00 rsd
Tumačenje nalaza amniocenteze - 6.000,00 rsd
Tumačenje nalaza kordocenteze - 6.000,00 rsd
Tumačenje nalaza kariotipa - 6.000,00 rsd
Specijalistički pregled dece uzrasta od rođenja do 18 godina - 6.000,00 rsd
Nasledne bolesti - 6.000,00 rsd
Poremećaji metabolizma - 6.000,00 rsd
Poremećaj ranog razvoja - 6.000,00 rsd
Poremećaj razvoja govora - 6.000,00 rsd
Smetnje u razvoju - 6.000,00 rsd
Kašnjenje u razvoju - 6.000,00 rsd
Autizam - 6.000,00 rsd
Pervazivni razvojni poremećaji - 6.000,00 rsd
Neurometaboličke bolesti - 6.000,00 rsd
Nasledne neurološke i mišićne bolesti - 6.000,00 rsd
Druge nasledne bolesti - 6.000,00 rsd
Specijalistički pregled odraslih sa sumnjom na naslednu bolest - 6.000,00 rsd
Specijalistički pregled odraslih sa rizikom naslednih bolesti - 6.000,00 rsd
Mišljenje genetičara kod pripreme za vantelesnu oplodnju - 6.000,00 rsd
Trudnice koje su uzimale ili uzimaju lekove u trudnoći - 6.000,00 rsd
Trudnice sa dijabetesom i drugim hroničnim bolestima - 6.000,00 rsd
Trudnice izložene štetnim agensima u trudnoći - 6.000,00 rsd
Trudnice starije životne dobi 33 i više godina - 6.000,00 rsd
Lorem ipsum
Lorem ipsum
Lorem ipsum
Lorem ipsum
Lorem ipsum
Lorem ipsum
BEST MEDICA POLIKLINIKA

Vaša dobrobit i zdravlje su na prvom mestu

Medicinsko osoblje

Dočekaće vas najljubaznije medicinske sestre i tehničari.

Pregledi

Pregledi se obavljaju u prijatnim, klimatizovanim prostorijama.

Kvalifikovani lekari

Svi naši lekari, zajedno, imaju 300 godina radnog iskustva.

Savremena oprema

BESTMEDICA poliklinika je opremljena najsavremenijom opremom.